Doelstelling en missie

Missie
De sociaaleconomische ontwikkeling en externe waarde van Grubbenvorst vergroten en een voortdurende bijdrage leveren aan optimalisatie van de leefbaarheid.

Visie
Het bundelen van de krachten van drie voormalige, autonome stichtingen (Stichting Grubbenvorst Promotion, Stichting Aspergedorp Grubbenvorst en Stichting Parel aan de Maas), synergie creëren en kennis en kunde in één stichting onderbrengen, om leefbaarheid te optimaliseren en de sociaaleconomische ontwikkeling en externe waarde van Grubbenvorst te vergroten.

Doel
Het doel van de stichting is: activiteiten in, met en voor Grubbenvorst organiseren, die de gemeenschap versterken, die Grubbenvorst een nog sterkere plaats in de regio -en daarbuiten- bezorgen, die een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling.

Strategie
-    Huidige activiteiten voortzetten, verbreden en verdiepen waar mogelijk.
-    Nieuwe activiteiten/evenementen ontplooien, die niet door anderen opgepakt worden en wel doel en de doelstellingen bewerkstellingen.
-    Samenwerken met partijen/actoren waar en wanneer dat nodig en mogelijk is ter versterking van het doel.
-    Allianties aangaan met samenwerkingspartners en verbreden van het huidige netwerk.
-    Financiële middelen genereren.
-    Het opzetten van een databank van mensen en middelen die structureel of incidenteel voor ondersteuning beschikbaar zijn.
-    Het ontwikkelen van een (lokale en/of regionale) evenementen- en activiteitenkalender.

Kritische Succes Factoren (KSF)
-    Unieke activiteiten en evenementen ontwikkelen en organiseren die typerend zijn voor de Grubbenvorster cultuur, in alle leeftijdsgroepen.
-    Evenementen organiseren voor de interlokale dan wel regionale bevolking met een typerend Grubbenvorster karakter of elementen.
-    Ondersteuning bieden en samenwerking aangaan met lokale verenigingen en groepen.
-    Aantrekkelijke toeristische activiteiten en projecten ontplooien en aan participeren.
-    Betrokkenheid en draagvlak van de lokale bevolking vergroten door ze regelmatig te betrekken (evaluaties en brainstormsessies) bij activiteiten/evenementen en gewenste nieuwe ontwikkelingen.
-    Informeren over de stand van zaken, door frequente media uitingen en publicaties.