Stichting Parel aan de Maas

Stichting Parel aan de Maas is een werkstichting waaronder activiteiten vallen die niet direct door Gewoën Grubbevors worden uitgevoerd, maar wel onder de vlag van Stichting Gewoën Grubbevors vallen.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

- Grubbenvorster Zeskamp

- Roest Festival

- Van Limburg Requiem

- Witte Dame festival